A11:8


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Håsta i Gottröra sochn och Långhundradhz häradh


(Karttext:)

Åthskillige hagar mötha som höra till2
Lindberga haga möther
Gottröra egor mötha
Lind-berga egor mötha

Nefwesta egor mötha
Lunda egor mötha
Lilla Kerby egor
Stoora Kerby egor mötha

Beteß hagar
Sank beteßmark
lindor
lindor
Håsta
Kalf tompter
Österengen
Wästerengen

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 8. Längst ner står 7: följt av en förkortning om troligen två tecken.
2 Oklar syftning. Möjligen skulle därefter ett namn ha fyllts i.