A11:9


(Rubrik:)1

Geometrisk charta af Högby uthi Lagga sochn och Longhundrads häradh


(Karttext:)

Wäsby egor mötha på denne sijdhan
Säby egor mötha
Prestegårds och Husseby egor mötha
Sundby och Örrby egor mötha

Kongz engen eller Mora engh möther
Morby eng möter

Braak engen
Högby-by
Sädeß wreet af engen vpta-gen
Stoor engen

alnar
Scala ulnarum.

Littera A inne håller effter
observation        49 tunland   9 kappland
Littera AD          4              19
Littera B           53              13 3/4
Littera BD          3              11 1/2

Reviderad: Anno 1733
Observat:  vid hapra


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 9. Troligen allt som står nedanför Scala ulnarum i transkriptionen har tillfogats vid revisionen 1733.