A11:10


(Rubrik:)1

Geometrisk charta af Tofftesta i Garn sochn och Longhundrats häradh beläget.


(Karttext:)

Ösby egor mötha
Ösby egor mötha

Tofftesta-by
granbacke.
Gillberga crono eng.
granbacke

Garns kyrkia
Klockargården.
Capelans gården
Garns wijken

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 10, tillfogat i senare tid. Av originalets nummer återstår bara en etta eftersom sidan har skurits.