A11:10


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                            Åker            Eng
                                                                                                            Tunland       Winter
                                                                                                                                laß
        Toftesta består aff 5 hemman, och hafwer vthsäde dhet
A     ena åhret af en deel moojord och swartmylla medh 1-sten-
        klappur-1 beblandat till                                                                     36 1/2
B     Dhet andra åhrs vthsäde af största deelen mojord och sandjord
        sampt en deel leerjord med moo beblandat till                                  36 1/2
C     Engarna der till af god hårdwall men något tufwog till                                           58
        Vthmarken består af nödtorfftigt gierdzle2 och we-
        debrand, ingen timberskog, tämlig gott muhlbete,
        lijtet fiske i Garns-wijken, andra 3-lägen heeter-3 äro intet.
                                Grannarna
No 1   Iohan Maßon skattehemman till Cronan, hafwer
          åhrligit uthsäde till                                                                            6 5/6           11 1/4
No 2   Gamle Iohan Maßon förbytt ifrån frellße till Cronan
          hafwer uthsäde åhrligen till                                                              6 3/4           11
No 3   Olof Hanßon frellsehemman possideras till räntan
          af cammereraren Wulf, och hafwer uthsäde åhrligen till                  10 1/6           16
No 4   Botwed Erßon frellsehemman till herr Carl Bonde,
          sår åhrligen                                                                                    9                14
No 5   Gerdt Nillßon cronehemman, sår åhrligen                                       3 3/4             5 3/4
                                                                                                              36 1/2           58


1-1 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3-3 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.