A11:11


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Eneby uthi Erlingshundrats häradh och Onsala2 sochn.


(Karttext:)

Lööfstaholms egor mötha3
Hästkiärret möther.
Nääsby egor mötha

Räfsta egor mötha
Nääsby egor gräntza här emoot4.

5-Gaars wijken-5
Betes hagar till byn
Stoor engen
Litzle engen
Eneby

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 11.
2 Över detta har sedan skrivits "Sankt Olofs", troligen av samma hand som det tillfogade i register 1700 enligt not 5 på A11_5.html.
3 Ändrat från möther.
4 Med ett smalt e, eller kanske imoot med i utan prick.
5-5 Dvs. Garnsviken, som sträcker sig norrut från Sigtuna.