A11:12


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Skiällby uthi Wårfrukyrck sochn och Åsunda härad


(Karttext:)

Rekasta hagar motha2 här.
Rekasta uthegor mötha

Stadz giärde möther
Åkerby engh möther
Åkerby gierde möther

Skiällby
Små tall skogh.
Wägen till Upsala.


alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 12.
2 Fel för mötha.