A11:13


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Åkerby uthi Wårfrukyrk sochn och Åsunda häradh


(Karttext:)

Skiällby åkergiarde2 möther
Skallby3 egor och uthmarch mötha

Eneköpinghs stadsgärde möther
Hospitals engh möther
Stadz engen till Enekiöpingh möther.

Åkerby.
Mest små gran och eenebuskar iblandh.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger på rubriksidan står kartnumret 13. Längst ner står 6 1/2 följt av en förkortning om troligen två tecken.
2 Fel för -giärde.
3 Troligen fel för Skä-.