A11:14


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Grytha uthi Tillinge sochn och Åsunda häradh


(Karttext:)

Skillings jordhen möther
Uddala egor mötha

Tackshufwudz egor mötha
Uddala egor mötha

Vthmarken
ödhe
Wägen till Westeråås
Wägen till Eenkiöpingh
Gryta

Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 14.