A11:15


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Löthsunda uthi Tillinge sochn och Åsunda
                                            häradh.(Karttext:)

Hummelsta egor mötha.
Löthsunda
Swirsta egor mötha
Åthskillige torp på Vpängen mötha

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 15. Nere till höger har senare antecknats 1685 och 1686 Petter Gedda och på mitten till höger om kartbilden 2: 32.