A11:15


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Vinter laß.

        Lööthsunda beståår af 1 hemman och 2ne vthjorder
A     Hafwer vthsäde det ena åhret af swartmylla och leerjordh till                                     6 1/2
B     Det andra åhrs vthsäde af leerjord till                                                                        7
C     Eng af lijtet starr och någott hårdwall till                                                                                        3
        Vthmarken beståår af ung granskog till gerdzle1 tienligh, intet
            wedebrandh godt muhlbete, andra lägenheeter2 finnes intet.

                                Grannarna.
No 1   Ryttaren Måns Bärgh cronehemman till Ekholmsundh reducerat
              ifrån Friberg sår ena åhret 4 1/3 tunland det andra 4 2/3 tunland giör åhrligen      4 1/2             2
No 2   En bebygdh vthjordh till Salta säterij beboos af Johan Johanßon
              sår ena åhret 1 1/12 tunland, det andra 1 1/6 tunland gör åhrligen                        1 5/9                1/2
          En skatt vthjordh till Humblesta hafwer lijka medh foregående3 både i
              åker och engh                                                                                                    1 5/9                1/2
                                                                                                                                                                   
                                                                                                    Summa                        6 3/4             3


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
3 Troligen fel för före-.