A11:16


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Öster Wälaby uthi Tillinge sochn och Åsunda häradh.


(Karttext:)

Wäster Wäla åker möther.
Öster Wäla by
Öster Wäla sädhes giärde möther här af lijka stoorleek medh detta.

Hållingsbo egor i Swingarn sochn möta
Öster Wala2 hagar mötha

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 16.
2 Fel för Wäla.