A11:17


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Walla by uthi Teeda sochn och Åsunda häradh.


(Karttext:)

Walla-by
Soldatz stugu.

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 17.