A11:17


            Notarum Explicatio.
                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                    Tunlandh     Winter laß.

        Walla beståår af twenne hemman hwars vthsädhe i det ena
A     giärdet är en deehl af sandjordh och leerjordh sampt swart-
            mylla medh något steen till                                                                    19                                1-bör vara 29-1
B     Dhet andra åhretz vthsädhe af leerjordh medh swartmylla
            beblandat, sampt en deel moojordh till                                                  19                                1-             29-1
C     Engiarna först Stoor engen af hårdwall medh enebuskar
            iblandh till                                21 winter laß
        Kalftäppan af godh hårdwall          7            laß
        Litzle engen af skarp hårdwall full medh eenebuskar till 2 laß giör tillhopa                      30

        Vthmarken består af små tall och granskog till knapt gerdzlefångh2,
            föga någon weedebrandh, magert muhlbeete, andra
            lägenheeter3 finnes intet

                                Grannarna.
No 1   Oloff Anderßon cronehemman till Ekholsundh reducerat ifrån
                Curön hafwer vthsädhe det ena åhret 14 1/2 tunla<n>dh dhet
                andra äfwen lijka gör åhrligen                                                          14 1/2           15
No 2   Ander Pärßon skatthemman till Husby säterij lijka medh
                öfwanstående4                                                                                 14 1/2           15
                                                                                                                                                
                                                                                                Summa            29                30


1-1 Tillfogat i senare tid.
2 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
3 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
4 Fel för ofwan-, troligen under påverkan av prep. över.