A11:18


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Wallgeby uthi Herkeberga sochn och Treugdh häradh.


(Karttext:)

Härkeberga egor mötha
Markby egor mötha
Saflinge egor mötha.
Tiälsta egor mötha.

Lilla Wiggeby egor mötha
Killinge egor mötha.

Detta stycke brukaß till Herkeberga by men prätenderes medhelst rågång till Walgeby och är till 5 tunland

Wallgeby.

Bysens vthmark af små tallskog
Skattehemanens wreetar på detta stycket
Bysens betes haga
Twistig eng medh Tielsta

innom bysens rågång en wreet, men häfdaß till Saflinge och är till 3 tunland

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 18.