A11:19


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Meelby, Backgården, Prästgården och klockaregården, uthi
                                Treugdh häradh 2-och Willberga sochn-2


(Karttext:)

2-Willberga bys åkergerde möter-2
Esta egor mötha
Korsta egor mötha

Rösta egor mötha
Håra egor mötha.
Raby3 egor mötha

Moblandat stengierd<e>
Sidländig åker
odugliga lindor
Sidländig åker
Meelby

Torp
Backgården
Torp
Röjord
Willberga kyrkia
Präste gårdz wret
Prästgården
Kalftompt

Torp
Mahlby4 hage
Torp

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 19.
2-2 Tillfogat i efterhand.
3 Troligen fel för Råby.
4 Troligen fel för Mä-.