A11:20


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Hååra by uthi Willberga sochn och Treugdh häradh.


(Karttext:)

Rösta egor motha2
Prestegårds egor mötha
Råby och Hässelby egor gränsa på denne sijdhan

Enhälga egor mötha

Sidländt
Aspelundh medh en lijten wret uthi

Storengen
Betes mark
3-12–19
1–1–d: afgår-3
Håra.
Kalf teppa

Sidländt
oduglige lindor
Beteß haga till byn
Litzleengen

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 20.
2 Fel för mö-.
3-3 Troligen tillfogat i senare tid.