A11:21


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Linsunda by uthi Willbärga sochn och Treugdh häradh.


(Karttext:)

Hässleby egor mötha
Åkesta engh möther

Säby gierde och engh sampt vthmarch möther

Betes haga till heela byn.

Lillengen
Storengen

Präste gardz2 haga
Denne aker3 hafwer d????? bo och skattbönder som de b??? ???? ha lijka uthi
Betes haga till byn

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 21.
2 Fel för gårdz.
3 Fel för åker.