A11:22


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Rösta by uthi Willberga sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Grelby egor mötha
Willberga egor mötha
Kumbla fiell möther
Håra egor mötha
Meelby egor mötha.

Grotompten
god jord
landhafra2 jord

Prästegårdz fiell
Rösta.
Meelby 3-och Backe med prestegårdens-3 engz fiell
Rodmylle4 och sidländ jord
Sten backe
Hagestelle5 till byn

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 22.
2 Dvs. flyghavre; se SAOB L 173 LAND-HAVRE.
3-3 Tillfogat i efterhand, till höger om Meelby och mellan raderna.
4 Troligen fel för Röd-.
5 Dvs. (plats för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.