A11:23


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Åhlsta uthi Boglösa sochn och Treugdh häradh.


(Karttext:)

Blacksta egor mötha
Longarna engh möther

Tiärby giärde möther
Litzleby giärde möther

Swart mylla
Steen backe
Åhlsta
Sidlan2
diya3
lind<o>r oduglige

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 23.
2 Se SAOB S 2120 SID-LAND.
3 Troligen att föra till SAOB D 2413 DY.