A11:24


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Gudi by uthi Boglösa sochn och Treugdh häradh.


(Karttext:)

Snedden allmenningen möther
Greelby egor gräntza emoot på denne här sijdhan.

Tiärby egor mötha
Kumbla egor motha2 på denne sijdhan.

Torp af 1 1/2 tunland åhrligen
Torp af 1 1/4 tunland åhrligen
Vthmark till byn
Bysenß sädeß wreetar som hwar för sig på detta stycke äro inhängnade.
Bysenß vthmark
Gudi
Tompter till byn
Haga till byn

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 24.
2 Fel för mö-.