A11:25


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Gåhnsta uthi Boglösa sochn och Treugdh häradh.


(Karttext:)

Enkiöpingz stadz engh möther på denne sijdhan
Ahlmenningen Snedden möther
Rincke-by egor gräntza emoot på denne sijdhan.
Nedder Gåhnsta egor mötha på denne sijdhan.

Siöö engen
Skinnerhagen
Bysenß vthmark
Öster engen

Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 25.