A11:26


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Sycklinge uthi Wallby sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Lidinge bys egor mötha på denne sijdhan
Mählby egor mötha här

Mälaren
Bysenß vthmark
Syklinge
Litzle engen

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 26.