A11:27


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Foltsberga uthi Walby sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Kroby egor mötha
Skiälby egor mötha.
Dräggesta giärde möther.

Bysens betes hagar
Vthmarcken
Rod2 mylle
Hagarne
By engen
Foltsberga.
R<ö>dmylle

alnar
Scala ulnarum.

Examinerat den 9 Julij Anno 1687.
Reviderad för skattläggning år 1814 af T.P. Nordstedt


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 27.
2 Fel för Röd.