A11:28


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Österby herregårdh uthi Walby sochn och Treugdh
                                        häradh belägne.(Karttext:)

Foltsberga egor mötha
Dräggesta åkergiärde möther

Husby och Bergs åkergierde möther.
Hornöö gårdz egor mötha
Allmenningen Hornöön möther

Österby
Husby-bergz och Gymminge åker-fiellar.

Cronhem<->manetz åker det ena åhret
Kalf hagan.
Litzle engen.
Haga till Hußby och Berg
Beetz haga till Österby
Engh

Trätz engen.
Fru engen.
Ophagz dyen.
Ny engen.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 28.