A11:29


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Wiggeby by uthi Lillekyrkia sochn och Treugdh
                                        häradh 
2-Författad år 1685 af Petter Gedda.-2


(Karttext:)

Lundby egor gräntza här emooth
Wärnsta egor mötha på denne sijdhan.

Prestegårds och Hasslinge3 åkergiärden mötha
Möösa giärde möther.

Haga till skatte gården
Wiggeby.
Engztäppor
Lillekyrka.

Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 29.
2-2 Antecknat i senare tid.
3 Troligen fel för Hä-.