A11:32


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Wäster Dahlby uthi Wekholm sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Åhls giärdhe möther
Öster-Dahlby gierde sampt bethes hage möther.
Grysta wijken
Grysta skogh sampt åkergerde gräntzar här emooth.

Wester Dahlby.
Hagestelle2
Torp wret

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 32.
2 Dvs. (plats för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.