A11:33


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Öster Dahlby uthi Wekholm sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Åhls egor mötha här
Hälliesta engh
Skiörby engh gräntzar på denne sijdhan
Swing
Ensta
Grysta wijken.
Wäster-Dahlby åker giärdhe sampt engh möther.

Mojord
Mojord
Mojord
Mojord
Mojord
Mobland<at>
Öster Dahlby.
Gerdeß backe
denne engen ahr2 buskog
Mojord
Moblandat
Beteß hagar till byn

alnar
Scala ulnarum.

Reviderad 1729


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 33.
2 Fel för ähr.