A11:34


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Kongshuusby vthi Kongshuusby sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Kynge skogh och vthmarch möther.
Basta åker och engh mötha

Hacksta åker möther
Klåckarens åker möther
Reswij engh möther
Skeberga och Nyble engh möther
Rittsta engh och åker mötha

Mojord
Mojord
Torp eng
Kongshusby
Kyrkian
Ladugården
Kongsgården
Sidländt
Sidländig linda
Torp eng
Ströjengen ? torparns eng

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 34. Under rubrikens början har senare antecknats något inringat men raderat och svårtydbart, och under detta "1685 af Peter Gedda.".