A11:35


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Nygårdh uti Torswij sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Sörby åker möther
Torswij bys åkergierdhe möther
Torswij by.
2-Knarsta wijken-2

Betes haga
Nygårdh.
Betes haga
Torswij engh
Nygårdz engh
Torswij engh.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 35.
2-2 Äldre namn på Torsviviken eller någon mindre del av denna.