A11:36


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Kullinge uthi Huusby Siutolft sochn och Treugdh häradh.


(Karttext:)

Nybble åker gierdhe möther
Wiggeby giärde möther
Myrby engh möther
Säfsta giärde möther

Mojord
Mojord
sidlandt2 jord
Kullinge.

Mojord
sidländt
Myrby åker
Wiggeby åker

Wiggeby engz fiel
Wiggeby engz fiell

alnar
Scala ulnarum


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 36.
2 Fel för -ländt?