A11:37


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Haksta uthi Huusby Siutolft sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Lundby egor mötha på denne sijdhan.
Tuna egor i Lagunda häradh mötha
Kysinge egor motha2 på denne sijdhan

Tompter
Haksta
Bysens hagar och wretar

alnar
Scala ulnarum.

<E>xaminerat den 10 Julij Anno 1687.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 37.
2 Fel för mö-.