A11:38


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Wärkesta i Huusby Siutolft sochn och Treugdh härad


(Karttext:)

Kysinge eghor gräntza på denne sijdhan
Nyble egor mötha.
Säfsta egor mötha på denne sijdhan.

Bysens vthmarch
oduglige lin-dor
Werkesta.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 38.