A11:39


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Nyble uthi Husby Siutolft sochn och Treugdh häradh.


(Karttext:)

Kysinge hagar mötha
Kysinge åker giärde möther
Holm och Wiggeby ägor mötha.

Werksta engh möther
Werksta åker-giärden mötha
Safsta2 giärde möther
Kullinge åker möther
Wiggeby giärde möther

Ett kiärr af sijdhlandigh3 och sumpig platz.
oduglig linda4
Nyble-by
linda
sumpig

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 39.
2 Troligen fel för Sä-.
3 Troligen fel för -län-.
4 Troligen så. Kan ev. läsas landa, i vilket fall kanske en felskriven form av SAOB L 1639 LÄNDE.