A11:40


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Holm och Husby uthi Husby Siutolft sochn och Treugdh
                                                     häradh.


(Karttext:)

Hårby åkergiärde möther
Prestegårds engh möther
Ielsta wijken

Wiggeby gierde möther
Kullinge och Wiggeby gi<e>rden mötha
Prestegårds giärde möther
Kongsgårds gerde möther
Wiggeby engstycke möhter.
Hårby engstycke möther
Diurgården.

Mojord
Fattigstugu
Husby Siutolfts Kyrkia
Husby.
grunn och stenig iord
Mobland<at> iord
Holm
Sidländig iord
Spiklera2
Spiklera2 och rodmylla3
Denne eng är af åker lindor hard4 wall
5-Moß bottn-5
Betes hage till byn6

Wilberga haga kallas denne eng

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 40.
2 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.
3 Fel för röd-.
4 Fel för hård.
5-5 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
6 Skriftbilden är snarare bjn, men det är säkert byn som har avsetts.