A11:41


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Hårby uthi Husby Siutolft sochn och Treugdh häradh


(Karttext:)

Thuna engh möther
Thuna hagar mötha
Öhrs engh möther
Jellsta wijken.

Kysinge engh möther
Kysinge åker möther här
Holms2 och engh möther
Prestegårds engh möther

Detta stycke kan duga till åker
Storengen
Detta hela stycket waret åkerlinda som nu brukes för hagar till byn och ibland slåß när detta gärde ähr i sade3 som de icke me<c>hta hållat wed med gerdes gård
Sidländig o<c>h sumpig iord mest rodmylle4
Mojord
5-löß lenna-5
Wägen till Stockholm.
Norengen

Homan baken
Mojord
Hårby

Mojord mycket sweksam
Mojord
Mojord
Wägen till Enekiöpingh
Rödmylle iord något lerblandat
Engz ha<->garna

gamla prest engen

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 41.
2 Därefter förefaller "åker" eller "hagar" el. dyl. ha glömts bort.
3 Fel för säde?
4 Fel för röd-.
5-5 Troligen 'lös jordmån' el. dyl. Jfr SAOB L 1915 f. LÖS 23 och 1639 LÄNDE.