A11:42


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Myrby uthi Huusby Siutolft sochn och Treugd häradh.


(Karttext:)

Kullinge åkergärde möther
Wiggeby åker möther
Kullinge åker möther
Wiggeby åker möther

Kullinge engh möther
Kullinge hagar mötha
Allmenningen Hammar möther.

Myrby
lerjord 2-klapur blandat-2
Betes haga
Mojord mäst halfwa ger<->det
Sidland3 mast4 oduglig aker5
Torparnas åker som 3 torp äga
Skattetorp.

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 42.
2-2 Se SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD.
3 Troligen fel för -länd.
4 Fel för mäst.
5 Fel för å-.