A11:43


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Wiggeby uthi Huusby Siutolft sochn och Treugd häradh.


(Karttext:)

Nyble gerde möther
Nyble engh möther.
Holms åker möther.
Holms och Huusby åkergierde möther.
Kullinge åkergierde möther.
Prestegårds åker möther
Prestegards2 gierde möther
Kongs-gårdz gierde möther

Nyble åkergierde möther.
Kullinge åkergierde möther
Myrby åkergierde möther
Myrby åkergierde möther.

Moblandat jord
lattlenna3
Sidländig mark
Moblandat

Wiggeby
Lerjord do<c>h grun
4-Kullinge vthjorder mötha-4
5-Sidländ och swek<->sam jord ligger öde-5
Här mota6 Ekholmsundz torpen hwar af denne byß ägor 2 1/2 torpz ägor tagne ähre

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 43.
2 Fel för -gårds.
3 Troligen fel för lätt- och med betydelsen 'lätt el. lös jordmån' el. dyl. Jfr SAOB L 1765 LÄTT 3 b och 1639 LÄNDE.
4-4 Skrivet före nästa notering.
5-5 Skrivet efter föregående notering mellan dennas rader, av annan hand och med ljusare bläck. Jfr de olika händerna i flera kartors Explicatio (vad gäller denna, på A11_109, bara i form av korta noteringar till höger angående örestal).
6 Fel för möta.