A11:43


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

A     Wiggeby består aff 3 hemman och 1 vthjordh hafwer vthsäde, det ena åhret af leerjordh medh
          sten beblandat till 30 1/2 tunland  Der sammastädz ett åkerstycke wäster om landzwägen, som ligger mäste-
          parten i linda, för deß aflägenheet skull, doch är jordmånen af swartmylla in alles till 5 tunland
          giör tillhopa uthi ett åhrs vthsäde                                                                                                                     35 1/2
B     Det andra åhrs vthsädhe i Litzle giärdet af örjordh medh leer beblandat till 12 1/2 tunland  Södergiärdet af
          mojordh och deelz leerjordh till 13 1/2 tunland uthi Kullinge gierde  Vthiordz fiallen1 till 1 1/2 tunland gör till-
          hopa det andra åhrs vthsädhe in alles till                                                                                                          27 1/2
C     Äre alle de åkerstycken som höra Kullinge till och liggia ibland deras skifften.
D     Äre åkerstycken, som intet No 3 hafwer deel uthi
E     Äre engstycken som äro tagne uthaf åkerlinda till 4 1/2 laß
F     Äre 2 stycken engzteegar uthi Kullinge gierdhe, som finnas noterade medh F, och är 4 laß.
G     Är en engzteegh som ligger undher uthi Ekholmsundz engh, och är till 1/2 laß.
H     Noch en stoor engh uthi Kysinge af skarp hårdwall till 2 laß.
I      Är dehras bästa engh, ligger undher uthi Girista socht, Treugdz engh kalladt, och är till 24 laß.
            blifwer altså engen in alles till                                                                                                                                            35
K     Är ett engstycke som kommer Safsta2 gårdh till.
L     Ähr alla de engiar som No 3 hafwa ingen deel uthi.
M    Är ett åkerstycke som torpare undher kongzgården tillkommer.

                                Grannarna.
No 1   Erich Anderßon cronhemman undher Ekholmsundh, hafwer ena åhrs vthsäde 12 567/632 tunland dhet                                                   waret3
                andra 10 3/79 tunland gör åhrligen                                                                                                           11 295/632     13 45/79      3-öresland-3
No 2   Johan Nihlßon cronhemman undher Ekholmsundh dito som föregående                                                          11 295/632     13 45/79      3-16 öresland-3
No 3   Erich Mattßon frelsehemman, fruu Elisabeth Flemmingz, hafwer ena åhret vthsäde 6 287/316 tunland
                det andra 5 77/158 tunland gör åhrligen                                                                                                      6 33/316         5 65/79      3-11 1/2-3

                                Frällse vthiordh
          Brukas af deß ägare som boor uthi Kullinge hafwer vthsäde det ena åhret 2 71/158 tunland det andra
                1 71/79 tunland gör åhrligen                                                                                                                       2 48/310         2 3/79       3-3 öresland-3
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 Summa                   31 1/2            35


1 Fel för fiällen.
2 Troligen fel för Sä-.
3, 3-3 Tillfogat av annan hand.