A11:44


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Ryda Kongsgårdh uthi Nysättra sochn och Lagunda
                                                  häradh

(Karttext:)

Norbotorps egor mötha
Hammarb<y> egor mötha
Prestegårds egor mötha
Nysättra egor mötha

Wattby skogh möther
Myrsiö skogh grantzar2 här emooth.
Longtora siöoengh3 möther
Sand engen möther i Longtora sochn

Hårdwals-myra.
Småå tall och graan skogh
Twisteplatz emillan Ryda och Nysättra byn.
Ryda gårdh.
Trägården

alnar

Reviderad in Aprili 1738 och befunnit
A = 45 tunnor 4 kappar B = 45 tunnor 8 kappar
om torpen vide5 Hofstedt charta i boken 16


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 44.
2 Fel för grä-.
3 Fel för siöö-.
4 Se SAOB T 3306 TVISTE-PLATS.
5 Dvs. 'se' (på latin).