A11:45


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Ålops-by sampt Långrum uthi Nysättra sochn och Lagunda
                                          häradh

(Karttext:)

Testa skogh möther
Tibble sochn och Hagunda häradh.
Wråå skogh i Tibble sochn möther.

Ramsiön
Rebbingebecks egor i Hagunda haradh2 och Tibble sochn mötha på dhenne sijdhan
Ryssiö egor uthi Wäsmanlandh
Torstuna härad och Österunda sochen möther
Algistompta egor mötha.
Domta <e>gor i Österunda sochn
Hammarby skogh möther
Nysättra sochn
Resta egor möta
Gullarsbo egor möta här
3-Söder Ålops-3 engh möther
3-Söder Ålops-3 egor mötha på denne sijdhan

Ribbingebäcks eng inom rågången på Alopz ägor till 10 laß
Bysens vthmark

Skogz backe
Biörnbo torpet.
Dalbotorpet

Swartbecken.
Ahlbrötz engen
En crono eng
Eng till Algeß tompta öfwer rå<->gränsen
Rosenberghs torpet.
Räfsnääs.
Harnääs.
4-Ålops siön-4
Bromsbo
Hålsiötorp.
Hålsiön.

Grodams torpet.
Kycklingtorpet.

Långrum
Stentorpet
Alopsby5
Nåsynstorpet
Vthmarken
Eng til torpet.

Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 45.
2 Fel för hä-.
3-3 Skrivet en gång på kartan, sannolikt gällande både äng och ägor.
4-4 Heter nu Bromsbo sjö.
5 Ska kanske läsas Å-.