A11:46


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Rölöpe uthi Girista sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Melby egor mötha
Girista egor mötha
Engh.
Skiälby egor mötha
Girista egor mötha
Skiälby egor mötha
Myrby egor mötha
Barby2 egor mötha
Östersta giärde möther
Tuna åkergiärde möther

Gårdz-tompter.
Rölöpe.
Präste gårdz betes haga

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 46.
2 Troligen fel för Bä-.