A11:47


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Fittia-by uthi Fittia sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

2-Fittia siön-2
Notholmen3
Malaren4
Säby egor i Holm sochn mötha

Häsle egor mötha
Elfwelösa egor mötha
Prestegårds åker möther
Bysens vthmarch.
Boda giärde möther
Boda engh möther.

Twistigt mellan Hässle och Fittia by
Bysens haga
Klockarens wreet
Fittia kyrkia
Humble gård
Fittia
Prästegårdz engz fiell

alnar
Scala ulnarum.

12 penningar hela chartan.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 47.
2-2 (Del av) nuvarande Lårstaviken.
3 Heter nu Sundholmen.
4 Fel för Mä-.