A11:48


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Horsta uthi Fittia sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Fittia egor mötha
Wifarna skogh möther
Brunna egor mötha

Elfwelösa egor mötha
Hwalsta egor mötha.

Vthmarken
Betes-haga till byn
Horsta

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 48. Längst ner står (förutom "A. 11.") något som kanske ska läsas "12 penningar".