A11:48


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Vinter laß.

        Horsta beståår af 2 hemman hafwer vthsäde dhet ena åhret
A       af  leerjordh, swartmylla och en deel mojordh till                                                     28
B     Dett andra åhretz vthsäde af leerjordh och mojordh till                                              26
C     Engen af hårdwall och något starr till                           30 laß.
          2ne engzteegar på Walby landet af skarp hårdwall till   1 laß göör                                                 31
        Till denne by är ingen vthmarch hwarcken till gerdzle1 eller
          wedebrandh, en lijten beetz hage, intet fiske, andra
          lägenheeter2 finnes intet, twå stycken torp på deß ägor
          hwar af dett ena hafwer 1 1/2 tunland åhrligen ingen engh, dhett andra
          hafwer 3/4 tunland åhrligen ingen engh.

                                Grannarna.
No 1   Oloff Erßon cronhemman reducerat ifrån Friberg sår ena åhret 14 tunland
                det andra 13 tunland gör åhrligen                                                                   13 1/2           15 1/2
No 2   Jeremias Isrelßon dito cronhemman lijka medh foregående2                                   13 1/2           15 1/2
                                                                                                                                                                  
                                                                                                    Summa                       27                31


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
3 Troligen fel för före-.