A11:49


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Wreeta-by uthi Kulla sochn och Lagunda häradh.


(Karttext:)

Kulla kyrkia
Räfsta åker och engh mötha
Arnö fierden

Wijfarna åker möther
Stiernholms åker-giärde och engh möther
Nyby engh möther

Sidländ lerjord
bägge hemmanens hage
kåhltäp<->por
Vthjorder<->nes hage
Wreeta.
bägge hemanens hage
Spiklera2

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 49. Under slutet av rubriken har i senare tid antecknats "Anno 1685 och 1686 af Petter Gedda".
2 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.