A11:51


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Jelsta uthi Jelsta sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Lill Berby engh möter
Östersta eng möter
Öhrs åkergierde möter här
Öhrs engh och hagar möta

Jedra åker möter
Wreta åker möter
Brunsta och Wängsta åker möter
Brunsta slåtter-haga möter
Brunsta och Wängsta engh möter

Klapurjord2 med öhr blandat
Klapurjord2
Jellsta. by
Jellsta kyrkia
Leerjord
Linda
Koohage
Siö engen
Vthjordz hage
Jellsta wijken

alnar
Scala ulnarum.

3-Här i byn liggia 2e hemman al-
deles öde så till huus som
åker, det ena hörer un-
der Ekholmsund det andra
är frelsehemmanet i byn-3


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 51. Längst ner står 12. följt av en förkortning om troligen två tecken.
2 Se SAOB K 1097 KLAPPER-JORD.
3-3 Står på baksidan av kartfliken längst ner till höger. Av samma hand som det tillfogade nedtill på A11_131 (med fortsättning på A11_128).