A11:53


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Bellsunda uthi Jellsta sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Gryta egor mötha
Nyby egor mötha här.

Tijhlboo åker möther
Tijhlboo engh möther
Tijhlboo Maren2
Fiskbrunna engh möther
Skrikra3 engh möther
Bellsunda wijken.

Hagstelle4
Orjord5
Slottren
Bellsunda
Sidländ mark
Marßengen
Sidländt
Grun och stenig jord
Siöengen

alnar
Scala ulnarum.


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 53.
2 Nu också Malen. Numera sankmark och troligen delvis odlad mark.
3 Variantform av (eller möjligen fel för) Skrikjädra (se A11:57 på A11_145 och 146).
4 Dvs. (plats för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
5 Troligen fel för Ör-.