A11:55


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Kattebo uthi Biskopskulla sochn och Lagunda häradh


(Karttext:)

Prestegårds egor mötha här
Homsta egor mötha.
Hormsta egor mötha
Söderby egor gräntza här emoot.

Moblandat jord
Sid länd mark
lindor sidländig
klapur bland2
Mojord
Kattebo
Bysens vthmarch.

alnar
Scala ulnarum


                        Notarum Explicatio.
                                                                                           Åker            Engh
                                                                                           Tunland       Vinter laß.

        Kattebo består af 1 hemman och 1 vthjordh, hafwer
A         vthsäde det ena åhret af swartmylla och moojordh        14 1/2
B     Det andra åhrs vthsäde af swartmylla och något
            leerjordh                                                                     13 1/2
C     Engen af skarp hårdwall till                                                                    4
        Vthmarcken består af små granbuskar knapt
          till gerdzle3 och intet wedebrandh, magert
            muhlbeete, andra lägenheeter4 finnes intet.

                              Åboen
        Kattebo bruukas af Johan Carlßon i Garn sår
          ena åhret 10 7/8 tunland det andra 10 1/8 tunland giör
            åhrligen                                                                      10 1/2             3    5-6 öresland-5
        Vthjorden är skatte och brukas undher
          Hormsta säterij sår ena åhret 3 5/8 tunland
            det andra 3 3/8 gör åhrligen                                           3 1/2             1    5-2 öresland-5
                                                                                                                        
                                         Summa


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 55.
2 Kanske att uppfatta som "bland<at>", jfr SAOB K 1096 KLAPPER-BLANDAD, men jfr även substantivet BLAND i SAOB B 3040.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5-5 Tillfogat av annan hand.