A11:551


Kattebo består af 1 hemman om2 6 öresland och 1 vthjord till Hormsta om 2 öresland hwil<ka>3
hafwa åhrliget uthsäde till 14 tunnor der af
5 tunland af en dehl lerjord och klapurjord4 af första graden5
4 tunland af sidländ swartmylla och hafrejord6 af 3ie graden5
5 tunland af största delen mojord af 4de graden5.
Engen lijten och ringa af hårdwall till 8 laß
Lijten uthmark som duger hwarken till muhlbete eller gerdzlefång7


1 Av samma hand som kompletteringarna på A11_140 enligt not 5.
2 Rättat från och.
3 Troligen så, att döma av det följande verbet och efter vad som verkar skymta under den oförsiktiga lagningen.
4 Se SAOB K 1097 KLAPPER-JORD.
5 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
6 Se SAOB H 590 HAVRE-JORD.
7 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.