A11:56


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Homsta uthi Biskopskulla sochn och Lagunda
                                            häradh
2-och Upsala län-2


(Karttext:)

Longtora3 egor mötha.
Biskopskulla och Prestegårdz egor mötha
Kattebo egor mötha
Wråå skogh möther
Wråå åkergiärdhe och engh möther
Longtora3 egor mötha på denne sijdhan

Vthmarken
Hagar
Hagar
Mästerengen4
Homsta
Vthmarken
Litzleengen

alnar
Scala ulnarum.

5-Uträknad år 1778 och befunnit at åkren littera A innehåller 62 tunland 8 kapland
                                                       Dito littera B                 63              8
                                                               No     4                    5             16
                                                                       J: Brolin.-5


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 56. Uppe till höger på den utvikta kartan står "författad år 1686 af Petter Gedda".
2-2 Tillfogat senare.
3 Skrivet en gång men använt såväl i östlig som i sydlig riktning.
4 Möjligen det väl mer väntade Wäster-, men i så fall med avvikande W.
5-5 Längst ner på kartsidan. Helt synligt bara på A11_142.